Eskilstuna

Välkommen till Eskilstunas valnämnd

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. 

I Eskilstuna kommun är valnämnden ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.  

Tjänstgöring som röstmottagare i Eskilstuna kommun

Arbetet som röstmottagare kräver ett hjälpsamt och vänligt arbetssätt, en förmåga att vara serviceinriktad, samt höga krav på noggrannhet. Du ska medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert.

Alla röstmottagare genomgår en obligatorisk utbildning, såväl nya röstmottagare som de som arbetat i tidigare val. 

Tjänstgöring som röstmottagare på valdagen 9 september 2018

 På valdagen tjänstgör du från ca kl. 07.30 tills dess att rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

Som ersättning får du ett skattepliktigt arvode:
Ordförande 3 500 kr
V ordförande 3 200 kr
Röstmottagare 2 700 kr

Om du är intresserad av att arbeta som röstmottagare i Eskilstuna kommun kan du göra en intresseanmälan här ovanför för arbete på valdagen. Valnämndens kansli kommer att börja med bemanning av valdistrikt under våren 2018 och då kontakta intresserade för placering.

Tjänstgöring som röstmottagare vid förtidsröstningen perioden 22 augusti - 9 september 2018

Valnämnden ansvarar och bemannar även för förtidsröstningslokaler, där jobbar du enligt schema tillsamman med andra röstmottagare. Arbetstiden kan variera under vardagar, kvällar och helger. 

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i röstningslokalen, ta emot röster och registrera.

Timersättning för uppdraget 150 kronor på vardagar och 200 kronor för lördag och söndag. 

 Vill du veta mer om vad det innebär att jobba med valet och som röstmottagare, klicka på: Val 2018 Eskilstuna kommun 


Kontaktuppgifter:

Valnämndens kansli
Stadshuset Fristadstorget
631 86 Eskilstuna
016-710 10 55
E-post: valnamnden@eskilstuna.se